Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 2. Cool

  truclinh (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 3. tuan2020 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 4. thanhnhan782004 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 5. Ok (Vietinbank → ), 1 tuần trước

 6. tốt

  thaoltp (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 7. trung1978 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 8. transfer quá nhanh! dịch vụ tốt quá :D

  Khang (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 9. phamnhinh (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 10. tonygiang1992 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 11. tốt

  viên (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 12. lenhhoxung (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 13. good job

  blackjack1992qn (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 14. paully456 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 15. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 16. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 17. bonbon1102 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 18. good

  mrhoan (Vietcombank → Perfect Money EURO), 1 tuần trước

 19. good

  MrrHoan (Vietcombank → Perfect Money EURO), 1 tuần trước

 20. Nhanh gọn

  Chung (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước