Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Professional

  doanvietthuy (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 2. nhanh

  N (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 3. paully456 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 4. thienkim1971 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 5. thienkim1971 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 6. bonbon1102 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 7. jankee25 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 8. miasmaking (Á Châu Bank → ), 1 tuần trước

 9. Good

  Usled (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 10. kimphung0091 (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 11. Rat nhanh, dich vu tot

  Phong (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 12. tuyệt

  vuchinh (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 13. duyphuong6212013 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 14. goodservice (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 15. kimquy (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 16. thuyvanne (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 17. duyphuong6212013 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 18. Tốt

  autopaypm (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 19. good to win

  Phúc (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 20. Ok

  Phuc (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước