Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. Rất nhanh

  khanhlanthuong (Vietinbank → BitCoin), 1 năm trước

 2. leviethung (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 3. tot (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 năm trước

 4. son (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 5. ok

  tunglinhhh (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 6. thuyhoang (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 7. ok

  hoangyen (Perfect Money EURO → Vietcombank), 1 năm trước

 8. Thắng (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 9. good

  hainguyenvt (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 năm trước

 10. khailh ( → Vietcombank), 1 năm trước

 11. tot

  tot (Á Châu Bank → Vietcombank), 1 năm trước

 12. tot (Á Châu Bank → Vietcombank), 1 năm trước

 13. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 14. tot

  tot (Á Châu Bank → Vietcombank), 1 năm trước

 15. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 16. kyoshiro (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 17. tot (Á Châu Bank → Vietcombank), 1 năm trước

 18. tot (Á Châu Bank → Vietcombank), 1 năm trước

 19. Quá chuẩn

  ngoc123456 (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 năm trước

 20. Lần đầu gd site này ! Nhanh

  tuannobita (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 năm trước