Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. tranthuy79 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 2. qrevo (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 3. o

  vinh (VietComBank → ), 1 tuần trước

 4. thiennguyen1712 (VietComBank → ), 1 tuần trước

 5. tomg95 (VietComBank → ), 1 tuần trước

 6. phamhungqq1 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 7. nguyen (Perfect Money USD → VietComBank), 1 tuần trước

 8. good

  minhnguyen97 (VietComBank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 9. vuaprofessional ( → VietComBank), 2 tuần trước

 10. ok

  tuoivt (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tuần trước

 11. thanhkennos (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 12. fast and safe

  Kenny (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 13. Tuyệt

  Congkoiremix193 (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 14. tuyệt

  dinhdo (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 15. RẤT NHANH

  dinhdo (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 16. centola (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 17. hoatran93 (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 18. phamhungqq1 (Perfect Money USD → Vietinbank), 2 tuần trước

 19. x (VietComBank → Perfect Money USD), 2 tuần trước

 20. chính xác nhanh chóng

  Yenle (Perfect Money USD → VietComBank), 2 tuần trước