Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. good

  7765877 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 2. tonygiang1992 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 3. hieuttn (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 4. miasmaking (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 5. viet8xhd (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 6. 0898280968 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 7. roymackle25 (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 8. tôt

  adamnguyen (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 9. dang7778 (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 10. phuong (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 11. Linh (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 12. F (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 13. Pea (Perfect Money USD → Vietinbank), 1 tuần trước

 14. bathuong (Perfect Money USD → Á Châu Bank), 1 tuần trước

 15. S (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 16. tuan2020 (Perfect Money USD → Vietcombank), 1 tuần trước

 17. ok

  ư (Vietinbank → ), 1 tuần trước

 18. tôt

  xuannhi23 (Vietcombank → ), 1 tuần trước

 19. bendoxua (Vietcombank → Perfect Money USD), 1 tuần trước

 20. nguyenthisau111999 (Vietinbank → Perfect Money USD), 1 tuần trước