Đánh giá từ khách hàng

Khách hàng nhận xét trên mỗi giao dịch

Những đánh giá của khách hàng làm hoàn thiện hơn dịch vụ của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn những đánh giá, góp ý từ khách hàng.


 1. good

  hikaru7979 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 2. Nhanh

  hoeha (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 3. naruto1991 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 4. nhanh

  hoanq89 (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 5. Gút

  big (Vietinbank → Vietcombank), 2 năm trước

 6. OK

  Lê Văn Nhạ (Vietinbank → BitCoin), 2 năm trước

 7. lenhhoxung (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 8. Nhanh gon

  Linh ( → Vietcombank), 2 năm trước

 9. nhanh chóng, tiện lợi

  nguyenhoa14 (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 10. good

  david (Vietcombank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 11. good

  hoe (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 12. giang ( → Vietcombank), 2 năm trước

 13. chuyen nghiep

  homies9x ( → Vietcombank), 2 năm trước

 14. good luck

  kakalot (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 15. nhanh chong, an toan

  siro94 (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 16. ok

  ok (Vietcombank → BitCoin), 2 năm trước

 17. good

  hoe (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 18. GOOD

  hoe (Á Châu Bank → Perfect Money USD), 2 năm trước

 19. nguyenvu (Perfect Money USD → Vietcombank), 2 năm trước

 20. cam on

  anh (Vietinbank → Perfect Money USD), 2 năm trước