VCB hiện tại đang quá hạn mức. Sau 00h đêm nay các bạn có thể giao dịch bình thường.
Liên ngân hàng / Tự động 24/24 / Hỗ trợ 247!
Mua bán trao đổi tự động
XEM TỈ GIÁ TRAO ĐỔI
PM USD Hiện Có:
Hơn $10,000
Chúng Tôi Nhận
1$ → $2000
22,450
Chúng Tôi Gửi
1$ → $2000
23,250
% DỊCH VỤ TRAO ĐỔI KHÁC
PM → WEX (-8%)
0.92
WEX → PM (+-10%)
0.9
Bitcoin → PM
7224.99
PM → Bitcoin
0.00011
Các loại khác (0.5%)
0.995

Xem tất cả Phản hồi

Share your experience instantly

Please rate our service

Đăng ký thành viên

Hưởng ngay ưu đãi khi đăng nhập!

Discount System Discount System Discount System

Đăng ký thành viên

Đăng ký thành viên!

Có nhiều tính năng hơn!

Hãy tạo tài khoản ngay với chúng tôi để được hưởng nhiều ưu đãi, giảm giá khi là thành viên. Bạn không cần nhập lại thông tin tài khoản khi tạo giao dịch mới, tra cứu giao dịch đã thực hiện đơn giản hơn, dễ dàng hơn.

Tạo tài khoản ngay »

Xem tất cả Phản hồi từ giao dịch gần đây của khách hàng

 • - buinguyenminhhuy (Vietcombank → Perfect Money EURO)
 • Good - Oaihuynh (Perfect Money USD → Vietinbank)
 • - chieu (Vietcombank → Perfect Money USD)
 • - thaodao01@yahoo.com (Perfect Money USD → Vietinbank)
 • - thaodao01@yahoo.com (Perfect Money USD → Vietcombank)
 • good - danglong (Perfect Money USD → Á Châu Bank)
 • - ducthuan90 (Perfect Money USD → Vietinbank)
 • Fast and fourios - Hiếu (Vietcombank → Perfect Money USD)
 • Good - phongtran0701 (Vietcombank → Perfect Money USD)
 • - thaodao01@yahoo.com (Perfect Money USD → Vietcombank)
 • - ngochuy2412 (Perfect Money USD → Vietcombank)
 • - huongscent2000 (Perfect Money USD → Vietinbank)
 • nhanh - furyctp (WEX Code → Vietcombank)
 • Good - phongtran0701 (Vietcombank → Perfect Money USD)
 • good - mrq77 (Vietcombank → Perfect Money USD)

Share your experience instantly

Please rate our service
Discount: 0%
Share your experience instantly

Please rate our service